Tarih Kitaplığı

Anadolu’yu anlatan şehir İLİON ve bu şehrin efsanesi TROYA

Tarihini, 1870 de hazine avcısı schliemann ile başlayan kazılarla öğrendiğimiz, ancak M.Ö. 3000’ de kurulmuş Antik Anadolu medeniyetinin ilk Türk site devletlerinden TROYA.

Bilinenin aksine Troya’nın bir şehrin adı değil yaklaşık 12 şehirden oluşan bir devletin adı olduğu, Homeros’un bize aktardıklarından anlaşılmaktadır.

Troya kralı Tros’ un oğlu İlios babasından izin alarak Çanakkale boğazının girişine ileride büyük bir ticaret merkezi olacak etrafı surlarla çevrili, dışarıdan gelebilecek tehditlere karşı oldukça korunaklı bir şehir inşa eder.

Ve bu şehre kendi adını verir ’’ İLİON’’.

Saka’ ların bir ön-Türk boyu olan ve krallarının adıyla anılan Troya’ lılar (Troslar) böylece Anadolu sahnesine çıkarlar.

Antik Anadolu ön-Türk halklarından, Atina’yı kuran Pelasg’ larla ve Çağdaşı Hatti’ lerle aynı dile ve aynı inanca sahip bu kardeş millet,

Anadolu’ nun bu bölgesinde,  günümüzden yaklaşık 3.250 yıl önce yapılan tarihin ilk doğu ve batı savaşına kadar tam 1.700 yıl barış ve refah içerisinde yaşarlar (M.Ö. 1.184).

Bu savaşın başlamasıyla bitmesi arasında geçen 10 yıl sonunda, şeytani zekâ (kurnaz Odysseus) ürünü bir hileyle İlion şehri, tarih sahnesinden yakılıp yıkılarak büyük bir hınçla silinir.

Troya hakkındaki tarihsel hiçbir yazılı belgenin olmadığı geçmişini, İyonya’ lı Lirist Homeros’un M.Ö. 8. yüzyılda yazdığı ve doğruluğu efsaneden öteye geçmeyen 16.538 Lirik şiirden oluşan (İliona) İliada destanından öğreniyoruz.

Homeros, İliada da dönemin Troya kralı Priam’ ın ağzından şöyle söyler;

“…Vaktiyle bir kere, bağ yatağı (Frigya) Frygi’ye gitmiştim, orada Frygi’lerden büyük yığınlar gördüm, hararetli küheylânları vardı. Otre’nin ve tanrı eşi ( Kral Midas) Mygdon’un ordularıydı; (Sakarya) Sangarios suyunun kenarında ordu kurmuşlardı. Ben de müttefik olarak orada bulunuyordum: O gün erkek gibi olan Amazonlar görünmüştü. Fakat Frygi’lilerin orduları bile buradaki gözleri ateşli (Akhalar) Ahaylılardan daha azdılar”

Bu küçük ama tarihsel değeri büyük detay Türklerin Anadolu’da binlerce yıldır, kurdukları devletlerin adları farklı farklı olsada bir bütünün parçaları olarak varlıklarını devam ettirdiklerini ve yurd edindikleri bu toprakları yine birlikte canları pahasına savunduklarını göstermektedir.

Homeros’dan edindiğimiz bilgilere göre, Anadolu tarihinin bu ilk doğu ve batı savaşı,

Troyalıların önderliğinde; Amezon’lar, Etiopia’ lılar, Hatti’ ler, (Lidler) Etrüsk’ ler, Pelasg’ lar, (Luk’ lar) Likya’ lılar, Frig’ ler, Traklar, As’ lar ve Misya’ lılar dan oluşan ve bu toprakları binlerce yıl önce yurt edinmiş Türk Milleti ile,

Akha’ların önderliğinde; Dardanos’ lar, Miken’ ler, Dor’ lar, İyon’ lar, Myrmidon’ lar, Sparta’ lılar, Korint’ liler vs. olmak üzere yunanlılar arasında geçmiş, savaşın sebebi olan Kraliçe Helen için savaşan yunan krallıkları ise, bu savaş sonunda Helenler olarak tek çatı altında birleşmişlerdi.

Hilesiz 10 yıl savaşarak Troya’yı ve Anadolu topraklarını ele geçiremeyeceğini bu savaşla anlayan kurnaz zeka,

3.000 yıl sonra aynı güzergâhı kullanarak Troya’nın karşı kıyısı Gelibolu’dan, yine bir Truva atı hilesiyle bu sefer Almanları kullanarak.

Türk yurdunu parçalamayı, yakıp yıkmayı denemiş, ancak Ata’sının önderliğinde yine tek vücut olan Türk Milleti, Troya’ lı cesur kumandan Hektor’un üç bin yıllık intikamını da alarak buna izin vermemiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir