Tarih Kitaplığı

Anadolu’yu anlatan şehir İLİON ve bu şehrin efsanesi TROYA

Tarihini 1870 de hazine avcısı schliemann ile başlayan kazılarla öğrendiğimiz, ancak M.Ö. 3000’ de kurulmuş Antik Anadolu medeniyetinin ilk Türk site devletlerinden TROYA.

Bilinenin aksine Troya’nın bir şehrin adı değil yaklaşık 12 şehirden oluşan bir devletin adı olduğu, Homeros’un bize aktardıklarından anlaşılmakta.

Troya kralı Tros’ un oğlu İlios babasından izin alarak Çanakkale boğazının girişine ileride büyük bir ticaret merkezi olacak etrafı surlarla çevrili, dışarıdan gelebilecek tehditlere karşı oldukça korunaklı bir şehir inşa eder.

Ve bu şehre kendi adını verir ’’ İLİON’’.

Saka’ ların bir ön-Türk boyu olan ve krallarının adıyla anılan Troya’ lılar (Trosaka’ lar) böylece Anadolu sahnesine çıkar.

Antik Anadolu ön-Türk halklarından, Atina’yı kuran Pelasg’ larla ve Çağdaşı Hatti’ lerle aynı dile ve aynı inanca sahip bu kardeş millet,

Anadolu’ nun bu bölgesinde,  günümüzden yaklaşık 3.250 yıl önce yapılan tarihin ilk doğu ve batı savaşına kadar tam 1.700 yıl barış ve refah içerisinde yaşarlar (M.Ö. 1.184).

Bu savaşın başlamasıyla bitmesi arasında geçen 10 yıl sonunda, batılı şeytani zekâ (kurnaz Odysseus) ürünü bir hileyle İlion şehri, tarih sahnesinden yakılıp yıkılarak büyük bir hınçla silinir.

Troya hakkında bilinen tarihsel hiçbir yazılı belgenin olmadığı geçmişini, İyonya’ lı Lirist Homeros’un M.Ö. 8. yüzyılda yazdığı ve doğruluğu efsaneden öteye geçmeyen 16.538 Lirik şiirden oluşan (İliona) İliada destanından öğreniyoruz.

Homeros, İliada da dönemin Troya kralı Priam’ ın ağzından şöyle söyler;

‘’Bir seferinde yolum Frygi’lerin (Frig) kralı Mydon’un (Midas) Sangarios suyu (Sakarya nehri) kenarına ordugahını kurduğu yere düşer, orada müttefikleri Likya’ lılarla birlikte erkek savaşçılardan pek de farkları olmayan Amezon’ lar vardı’’.

Bu küçük ama tarihsel değeri büyük detay Türklerin Anadolu’da binlerce yıldır, kurdukları devletlerin adları farklı farklı olsada bir bütünün parçaları olarak varlıklarını devam ettirdiklerini ve yurd edindikleri bu toprakları yine birlikte canları pahasına savunduklarını göstermektedir.

Homeros’dan edindiğimiz bilgilere göre, Anadolu tarihinin bu ilk doğu ve batı savaşı,

Troyalıların önderliğinde; Amezon’lar, Etiopia’ lılar, Hatti’ ler, Etrüsk’ ler, Pelasg’ lar, Likya’ lılar, Frig’ ler, As’ lar ve Misya’ lılar dan oluşan ve bu toprakları binlerce yıl önce yurt edinmiş Türk Milleti ile,

Akha’ların önderliğinde; Dardanos’ lar, Miken’ ler, Dor’ lar, İyon’ lar, Myrmidon’ lar, Sparta’ lılar, Korint’ liler vs. olmak üzere Yunanlılar arasında geçmişti.

Hilesiz 10 yıl savaşarak Troya’yı ve Anadolu topraklarını ele geçiremeyeceğini bu savaşla anlayan kurnaz batılı, 3.000 yıl sonra aynı güzergâhı kullanarak bu sefer Troya’nın karşı kıyısındaki Gelibolu’dan  yine bir Truva atı hilesiyle bu sefer Almanları kullanarak Türk yurdunu parçalamayı, yakıp yıkmayı denemiş, ancak Ata’sının önderliğinde yine tek vücut olan Türk Milleti, Troya’ lı Cesur Kumandan Hektor’un bin yıllık öcünü de alarak buna izin vermemişti.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir