Tarih Kitaplığı

İlginç Tesadüfler!

Moğol hakanı olan Cengiz Han’ın Türk hükümdarı olarak , Temur Türk Devleti hakanı Temurlenk’in ise Moğol hükümdarı olarak tanıtılması ,

ETRUSK’ler tarafından kurulan ROMA İimparatorluğunun simgesi  Çift Başlı Kartal ile SELÇUKLU Devletinin simgesi Çift Başlı Kartal arasındaki benzerliğin , (M.Ö.3200-M.Ö.2000) arasında yeryüzünde bilinen ilk medeniyeti kuran (Ön TÜRK) SÜMER’lerin de simgesi olması ,

Mısır’daki piramidlerden yaklaşık 4000 yıl önce inşa edildikleri halde Çin tarafından yasaklı bölge ilan edilerek gizlenen BEYAZ piramidler yerine Mısır’daki piramidlerin öne çıkarılması ,

Kök (Gök) Türk’lerin BOZKURT Destanında geçen dişi Kurdun (Aşina) emzirerek büyüttüğü erkek çocuğun ve onun soyundan geldiğine inanılan Mitolojik Türk Destanı ile ,  Batılıların bir bölümünün ROMA’nın kuruluş destanında geçen dişi kurdun emzirdiği ROMUS ve ROMULUS’un soyundan geldikleri inancı ,

TÜRK Askeri teşkilatının (M.Ö.209) kurucusu büyük HUN İmparatoru  (Mo-tu) Mete Han’ın Çin seddini , egemenliği altına aldığı Çin hanedanlarına  , HUN’ların Çin’li yaşam biçimine adapte olup asimile olmalarını engellemek için alacağı vergilere karşılık sınır duvarı olarak yaptırdığı , yüksekliğinin aslında max. 3,5 metre olup en yüksek kulenin 6 metre ve uzunluğunun toplamda 9.000 km olduğu yapının (Great Wall) amacının  Türk saldırılarını durdurmak için yapıldığı efsanesini uydurarak bununla Türk’lerin Barbar olduğu tezini sürdürmek ,

TURANİD kavim olan  TÜRK’lere ait (Ölülerin içerisine konulduğu taş yapıların) Kurgan geleneğine ait mezar odası ve Lahit kültürünün orta asya’dan M.Ö.8.000 ile 6.000 arasında Ön Türk’lerle Anadolu’ya ve Mezopotamya’ya gelmesine rağmen Antik Mısır ve Yunan kültürü olarak tanıtılması ,

Orta Asyadan gelip Avrupa’da ilk kavimler göçünü başlatan Ön Türk Kavmi KİMMER’lerin Devlet merkezinin bugünkü KIRIM olması ,

Batılı sözde tarihçilerin , kadın savaşçı AMAZON’ların Anadolu’da Orta Karadeniz bölgesinde hüküm sürmelerine rağmen Güney Amerika’da yaşadıklarını iddia etmeleri ,

Turan’lı kadın savaşçı ve Amazon kraliçesi Symirna’nın Anadoluyu fethi sırasında Efes’i ele geçirmesi sonrası bu yere adını vermesinden binlerce yıl sonra İzmir’in önceki adı olan Symirna’ya yunanca denmesi  ,

Güney Amerika’da Ortaya çıkan , bu kıtada bilinen en eski ve en gelişmiş Medeniyet olarak kabul edilen  MAYA’ların;

”TARLA”YA  – TARLAG ,

”ATA”YA      -ATEA/ATAG ,

”ÇUL”A         -ÇUL” ,

”BİR”E            -BİRİ ,

”İKİ”YE          -İK ,

”ALTI”YA       -HALTA ,

”AK”A            -AAK ,

”DUR”A        -DUR ,

”TÜY”E         -TUY ,

”GEL”E        -KİL ,

”TOKMAK”A-TOQMAQ ,

”KUŞ”A         -KOŞ/KUTZ ,

”KIŞ”A          -KAŞA  ,

”ÇETİN”E     -ÇETUN  ,

”GÜN”E      -KİN ,

”GÜNEŞ”E   -KİNİŞ ,

”KİŞİ”YE      -KİŞE ,

”TOZ”A       -TOZ ,

”OTAĞ”A   -OTAG ,

”KOCA”YA -KOÇA ,

”KUL”A      -KUL  ve  benzeri pek çok Türkçe kelime kullanmaları ,

Yaklaşık M.Ö.3200 lerde Orta Asya’dan Mezopotamya’ya gelerek  Sümer (Kenger) uygarlığını kuran Ön Türk’lerin kullandığı Asya’da yaşayan 12 hayvanlı Yıl Takvimini , Okyanusun diğer tarafında medeniyetlerini kuran MAYA’larında kullanması ve Güney Amerika kıtasında olan  7 hayvanın olduğu , Asya’da olupta Güney Amerika kıtasında olmayan 5 hayvanın yerlerinin boş bırakıldığı ve bu takvimin başlangıç tarihini , M.Ö. 12 Ağustos 3114 (Sümer medeniyetinin kuruluş tarihi) olarak belirlemeleri ,

Tesadüf mü?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir