Öngörü yorum

Kanal İstanbul’ un Askeri, Siyasi ve Stratejik analizi

tarihinde yayınlandı

İstanbul’ a kanal yapma fikrinin çıkış noktası başlangıçta seçim vaadi olarak görülmüş ise de, asıl amacın yıllar önce hazırlanan bir planın hayata geçirilmesinden başka bir şey olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu planı deşifre etmek için öncelikle, Türkiye Cumhuriyeti’nin bulunduğu konum itibariyle, İstanbul boğazına alternatif olarak yapılacak kanala Askeri, stratejik ve siyasi olarak yaklaşmanın daha doğru olacağı […]