Tarih Kitaplığı

Milli Mücadeleye Karşı Anadolu İsyanları “(Ahmed) Anzavur İsyanı” _ XI.BÖLÜM

tarihinde yayınlandı

ANZAVUR KAPANDA   İyi bir tesadüf, Ali çetesi Dimetoka’dan çıkmış, Karabiga caddesine doğru ilerlemektedir. İki çete bu yol üzerinde karşılaşıyorlar. Tam bu sırada Adliye köyü tarafından bir süvari kafilesinin geldiğini görürler ve kendilerini yolun alt kısmındaki hendeğe atıp beklemeye başlarlar. Süvariler tam yaklaştığında Ali, Anzavur’ u tanır gibi olur. Hemen atlar, süvarilerden üçü bunların hareketini görerek […]

Tarih Kitaplığı

Milli Mücadeleye Karşı Anadolu İsyanları “(Ahmed) Anzavur İsyanı” _ X.BÖLÜM

tarihinde yayınlandı

İhtiyarın tavsiyelerini dinlemiş, biraz ekmek peynir yedikten sonra atlara yem takarak basit bir tımar yaptıktan sonra, yorgun, bitkin ve düşünceli bir halde yola çıktık. Tam kasaba dışına çıkıyorduk ki karma devriye; “kim O” diye seslendi. Kasabadan çıkıncaya kadar birkaç defa daha aynı soruyla karşılaştık. Gece yarısını biraz geçmişti ki, ay ışığı altında Bursa yolundaydık. Biraz […]

Tarih Kitaplığı

Milli Mücadeleye Karşı Anadolu İsyanları “(Ahmed) Anzavur İsyanı” _ IX.BÖLÜM

tarihinde yayınlandı

3.BÖLÜM ÇERKES ETHEM KUVVETLERİ GELİYOR  Anzavur’ un ikinci Biga baskınından sonra aradan bir hafta kadar geçmişti ki, Çerkes Ethem kuvvetleri, emrinde kendi çetelerinden başka Parti Pehlivan gurubu ve bir alay da asker olmak üzere bir sabah erken saatlerde sel gibi Gönen üzerinden Biga’ ya akmaya başladı. Anzavur’ un azraili olan Çerkes Ethem’ in geleceğini bir […]

Tarih Kitaplığı

Milli Mücadeleye Karşı Anadolu İsyanları “(Ahmed) Anzavur İsyanı” _ VIII.BÖLÜM

tarihinde yayınlandı

O günlerde Anzavurcuların çok önemli bir cinayet girişimi de aynı günlerde Karabiga’ da meydana gelmiştir. Biga adliyesinden sorgu hakimi Rıfat bey o kargaşa içerisinde korkudan Biga’ dan Karabiga’ ya kaçmıştır. Bu zatın haydutlar içerisinde düşmanı çoktu. Sebebi şuradan geliyordu; Biga ve köylerinden birçok hırsız ve katil için görevi gereği tutuklama emri çıkarmış, ve onları hapsetmişti. […]

Tarih Kitaplığı

Milli Mücadeleye Karşı Anadolu İsyanları “(Ahmed) Anzavur İsyanı” _ VII.BÖLÜM

tarihinde yayınlandı

YENİCE NAHİYESİ KUŞATILDI, CEPHANELİK YANIYOR  İstanbul’ dan Anzavur’ a her gün yeni talimatlar geliyor, Anzavur’ da bu talimatları köylüye emir suretinde bildiriyordu. Balıkesir’ de Kuvayi Milliye harekatını tümen komutanı Miralay Kazım bey idare ediyordu. Her halde Biga’ ya yeni kuvvetler gönderilecek, şehir kim bilir daha ne facialara sahne olacaktı. Bu konuyu burada bırakıp Yenice nahiyesinde […]

Tarih Kitaplığı

Milli Mücadeleye Karşı Anadolu İsyanları “(Ahmed) Anzavur İsyanı” _ VI.BÖLÜM

tarihinde yayınlandı

2.BÖLÜM ANZAVUR SAHNEDE  Hamdi bey artık cepheye asker sevki için bazı dönemlerin terhis edilmiş olan sınıflarının silah altına alınması için emirler veriyordu. Silahı olan ve ihbar edilen evler ve köyler basılıyor, aranıyor, Akhisar ve İzmir cephelerine sevk ediliyor, adeta yeniden seferberlik manzarası göze çarpıyordu. Bu icraat sırasında köylerden hükümete bir yardım olmazk üzere nakdi bağış […]

Tarih Kitaplığı

Milli Mücadeleye Karşı Anadolu İsyanları “(Ahmed) Anzavur İsyanı” _ V.BÖLÜM

tarihinde yayınlandı

AKBAŞ CEPHANELİĞİNE BASKIN İzmir ve Akhisar cepheleri teşekkül etti, artık cephenin silah ve cephaneye, hatta askere ihtiyacı vardı. Biga kazası dahilindeki halkın elinde bulunan silah ve cephaneler kısmen olsun toplanmıştı. Daha fazla silah ve cephane için, denizin öte yakasındaki Akbaş cephaneliğine baskın yapılarak orada ne kadar mühimmat varsa bu tarafa geçirilmesi planlanmaktaydı. Acaba buna imkan […]

Tarih Kitaplığı

Milli Mücadeleye Karşı Anadolu İsyanları “(Ahmed) Anzavur İsyanı” _ IV.BÖLÜM

tarihinde yayınlandı

Bu durumu kaymakam ve savcı dahil herkes biliyordu, icrada ve mahkemelerde iş kalmamıştı. Emval-i gayri menkule davası da evvela orada halledilir, sonra oradan alınan karar ve direktifle tapu dairesine gidilerek resmi formalite tamamlanırdı. İdare amirleri ve adliye memurları Kara Hasan’ a bu kadar ileri gidilmemesini, bu halin hükümet otoritesine aykırı olduğunu, hem halk nazarında hükümetin […]

Tarih Kitaplığı

Milli Mücadeleye Karşı Anadolu İsyanları “(Ahmed) Anzavur İsyanı” _ III.BÖLÜM

tarihinde yayınlandı

Kara Hasan’ ın bu hareketi diğerlerine örnek olmuştu. Gönen mıntıkasında kuvvetli çerkes çeteleri vardı, arasıra bizim kazamıza da geçiyorlardı. Filibeliler köyünden Hatip efendi’ yi, yeldeğirmeninde basarlar, çok cesur biri olan Hatip efendi arkasını duvara vererek içeri girmelerine engel olmak için kapıya sabaha kadar ateş etmek suretiyle kendini müdafaa eder. Silah seslerine yetişen müfreze Hatip efendiyi […]

Tarih Kitaplığı

Milli Mücadeleye Karşı Anadolu İsyanları “(Ahmed) Anzavur İsyanı” _ II.BÖLÜM

tarihinde yayınlandı

LAPSEKİ’ DE ASAYİŞ DURUMU, ARNAVUT İZZET VE LAZ MEHMET ÇETELERİ Seferberliğin ikinci yılı idi, asker kaçakları çoğalmaya başladı. Lapseki’ nin Mecidiye köyünden Arnavut İzzet çetesi ve Dibektaşı köyünden Laz Mehmet çetesi diye belli başlı iki çete türedi. Bunlar ara sıra işbirliği yaparak yol kesmeye ve köy basmaya başladılar. Her ikisi de çok gaddardı, onlar için […]

Tarih Kitaplığı

Hızır ve İlyas (Antik Türk Miti)

tarihinde yayınlandı

Antik Türk mitolojisindeki din inancına göre Tengri (Tanrı) GÖK’ ün iki oğlu vardı. Bunlardan biri yeraltına hükmeden ERLİK (kötülüğü temsil eder), diğeri ise yer üstüne yani tabiata hükmeden ÜLGEN’ di (iyiliği temsil eder). Sürekli çekişme halinde olan bu iki kardeş tanrı, yılda bir kez karşı karşıya gelerek kıyasıya bir mücadeleye girişir. Bu mücadele sonunda ÜLGEN, […]

Tarih Kitaplığı

Milli Mücadeleye Karşı Anadolu İsyanları “(Ahmed) Anzavur İsyanı”_ I.BÖLÜM

tarihinde yayınlandı

ÖNSÖZ Olayların yaşandığı döneme şahit olanlar ve Mustafa Kemal Atatürk’ ün Büyük Nutkundan alıntılanan bu kitabın konusu Anzavur isyanı, Biga, Gönen, Bandırma, Manyas, Susurluk ve Karacabey gibi geniş bir coğrafyayı içine alan ve pek çok vatandaşı uzun süre etkileyen, vahşet dolu, kanlı bir isyandır. Bu isyandan başka Konya, Adapazarı, Düzce, Bolu, Gerede, Yozgat, Zile gibi […]

Tarih Kitaplığı

18 Mart Çanakkale

tarihinde yayınlandı

Dünya savaşının son döneminde (1915-1916) Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf devletleri arasında hem karada hem de denizde yapılan bir savaş olmasına rağmen, Azmin, İnancın ve Cesaretin mücadelesidir, Çanakkale savaşı… Bu savaşın amacı, hasta adam olarak gördükleri ancak içten içe hep bir tehdit olarak kabul edilen Osmanlı imparatorluğunu ortadan kaldırmak, İstanbul ve Çanakkale boğazlarına hakim olmaktır. Boğazların […]

Tarih Kitaplığı

Türkiye’ de Beş Yıl (liman Von Sanders)

tarihinde yayınlandı

ÖNSÖZ Bu kitap, Malta’ da tutuklu bulunduğum sıralarda yazılmış, ülkeme döndükten sonra elimdeki belgelere göre tamamlanmıştır. Türkiye’ deki beş yıllık çalışmam, savaş yıllarına rastlamıştır. Bu süre içinde yalnız Dünya Savaşı’ ndaki düşmanlarımızla değil, Alman Askeri Kurulunun etkisini azaltmak için çalışanlarla da sürekli mücadele etmek şeklinde olmuştur. Bu nedenle, bu zor zamanlarda özveri ve bağlılık göstererek […]

Tarih Kitaplığı

Kadim Uygarlığın kaybolan Torunları, Türkler.

tarihinde yayınlandı

Türklerin sekizinci yüzyıldan itibaren Müslümanlığı kabulü ile birlikte ilk sosyal sınıflar da bu tarihte oluşmaya başlar. Aslında daha önce Türklerde bulunmayan zümre ve sınıf farklılıkları o kadar belirginleşir ki, tıpkı Araplarda olduğu gibi ilerleyen dönemlerde kurdukları devletlere, devleti kuranlar kendi adını vermeye başlarlar. Selçuklu devleti kurucusu Selçuk, Otmanlı devleti kurucusu Otman, Timur devleti kurucusu Timur, […]

Öngörü yorum

Kanal İstanbul’ un Askeri, Siyasi ve Stratejik analizi

tarihinde yayınlandı

İstanbul’ a kanal yapma fikrinin çıkış noktası başlangıçta seçim vaadi olarak görülmüş ise de, asıl amacın yıllar önce hazırlanan bir planın hayata geçirilmesinden başka bir şey olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu planı deşifre etmek için öncelikle, Türkiye Cumhuriyeti’nin bulunduğu konum itibariyle, İstanbul boğazına alternatif olarak yapılacak kanala Askeri, stratejik ve siyasi olarak yaklaşmanın daha doğru olacağı […]

Tarih Kitaplığı

Anadolu’yu anlatan şehir İLİON ve bu şehrin efsanesi TROYA

tarihinde yayınlandı

Tarihini, 1870 de hazine avcısı schliemann ile başlayan kazılarla öğrendiğimiz, ancak M.Ö. 3000’ de kurulmuş Antik Anadolu medeniyetinin ilk Türk site devletlerinden TROYA. Bilinenin aksine Troya’nın bir şehrin adı değil yaklaşık 12 şehirden oluşan bir devletin adı olduğu, Homeros’un bize aktardıklarından anlaşılmaktadır. Troya kralı Tros’ un oğlu İlios babasından izin alarak Çanakkale boğazının girişine ileride […]

Tarih Kitaplığı

Turan…

tarihinde yayınlandı

Günümüzden yaklaşık 20 bin yıl önce Ural-Altay dağları bölgesinde, ( Brekisefal – Alpin ) Beyaz ırk ile ( Mezosefal – Amerind ) Koyu tenli ırk birlikte yaşamaya, kaynaşmaya başlar ve M.Ö.18-16 bin arasında aynı bölgede bu iki ırkın dışında ama her ikisinin de ayrı ayrı özelliklerini taşıyan yeni bir ırk ortaya çıkar . Bu ırk […]

Tarih Kitaplığı

Ankara

tarihinde yayınlandı

Milli mücadelenin ilk yıllarında, bozkırın ortasında Osmanlı’nın unuttuğu sahipsiz çorak ve dağlık arazi üzerinde,  Türklerin Anadolu’ya Malazgirt’ le yeniden girdikleri dönemde kurulan Ankara Devletine başkentlik yapmış,  fakat sonradan yalnızlığa terk edilmiş kendi halinde, ticari güzergahlarla uzaktan yakından alakası olmayan küçük bir Anadolu şehri görünümünde, Her bakımdan çökmüş Dünya imparatorluğunun küllerini yeniden alevlendirerek bir dirilişin, top […]

Tarih Kitaplığı

Osmanlı İmparatorluğunun Yıkılışı!

tarihinde yayınlandı

II.Abdulhamit (1842-1918 ) 34.Osmanlı padişahı İktidarda kalış süresi 33yıl Tahta çıkışı ve Birinci Meşrutiyet (1876) Amcası Abdülaziz’in 1876’da tahttan indirilmesi ve Mithatpaşa tarafından öldürtülmesi, ağabeyi V. Murat‘ın tahta çıkarıldıktan üç ay sonra ruhsal çöküntü geçirdiği iddiasıyla tahttan indirilerek Çırağan Sarayı‘na hapsedilmesi sonrasında 31 Ağustos 1876’da padişah ilan edildi ve 7 Eylül günü Eyüp‘te kılıç kuşandı , ağabeyinin yerine tahta […]

Tarih Kitaplığı

Ahi Evren yada Hace Nasîrü’d Din Ebü’l Hakayık Mahmud bin Ahmed el-Hoyî veya Nasreddin Hoca

tarihinde yayınlandı

I.Bölüm Bu konuyu ele almadan önce Moğolların Anadolu’yu işgal etmelerinin seyrini kısaca gözden geçirmek gerekmektedir ki. Böylece Anadolunun Türk yurdu olmasını sağlayanlardan biri olan bu önemli kişiliği tarihi bağlamıyla anlatmak mümkün olabilsin. Moğollar 1242 yılında, Erzurum ve Erzincan üzerinden Anadolu’ya geldiklerinde. bir Moğol öncü birliği Anadolu içlerine girerek önlerine gelen şehirleri yağmalama hareketine girişir. Bu […]

Tarih Kitaplığı

Anadolu’nun 3 devleti ve 3 Fetreti

tarihinde yayınlandı

Anadolu Selçuklu Devleti 1075 yılında Anadolu Selçuklu devletini kuran Kutalmış oğlu Süleyman Şah, Büyük Selçuklu hükümdarı Melik Şah’ın kumandanı Tutuş ’la 1086 yılında Halep yakınlarında Fırat nehri kıyısında karşı karşıya gelmiş, bu savaşta ordusu tarafından ihanete uğrayan ve yenilen Süleyman Şah, savaş alanını terk etmek için girdiği Fırat nehrinde boğularak hayatını kaybetmiş ve Türk geleneklerine […]

Tarih Kitaplığı

Bilinmeyen yönleriyle Osmanlı…

tarihinde yayınlandı

Otman (Osmanlı) Devletinin Kurucusu Otman (Osman) Bey’in babası (Er) Tuğrul Bey’in adı bilindiği üzere Ertuğrul değil yalnızca Tuğrul olup Er onun kişiliğine mahsus Sıfattır. Şöyle ki; Öz Türkçe isimler arasında OSMAN ve ERTUĞRUL isimleri bulunmamaktadır. OTMAN (Öz Türkçe isim) Ailenin en küçük oğlu  , Ocağın ateşini yakıp ısıtacak ve devamlılığı sağlayacak olan, Çok eskilerden beri […]

Tarih Kitaplığı

İlginç Tesadüfler!

tarihinde yayınlandı

Moğol hakanı olan Cengiz Han’ın Türk hükümdarı olarak , Temur Türk Devleti hakanı Temurlenk’in ise Moğol hükümdarı olarak tanıtılması , ETRUSK’ler tarafından kurulan ROMA İimparatorluğunun simgesi  Çift Başlı Kartal ile SELÇUKLU Devletinin simgesi Çift Başlı Kartal arasındaki benzerliğin , (M.Ö.3200-M.Ö.2000) arasında yeryüzünde bilinen ilk medeniyeti kuran (Ön TÜRK) SÜMER’lerin de simgesi olması , Mısır’daki piramidlerden […]

Tarih Kitaplığı

Anakale’ nin Mehmed’ leri

tarihinde yayınlandı

Anakale’ nin Mehmed’ leri I.Mehmed , Babası Yıldırım Bayezid’ in 1402 Ankara savaşında Temurlenk’ e yenilerek tutsak edilmesiyle Fiilen yıkılan Osmanlı Devletini , 11 yıl sonra 1413 yılında Yeniden kurarak Anakale Türklerini birleştiren ilk Mehmed olmuştu, Babası II.Murad’ dan Sancağı Devir alan I.Mehmed’ in Torunu II. Mehmed ise tam 40 yıl sonra 1453′ de Istanbul’ […]