Tarih Kitaplığı

Türkiye’ de Beş Yıl (liman Von Sanders)

tarihinde yayınlandı

ÖNSÖZ Bu kitap, Malta’ da tutuklu bulunduğum sıralarda yazılmış, ülkeme döndükten sonra elimdeki belgelere göre tamamlanmıştır. Türkiye’ deki beş yıllık çalışmam, savaş yıllarına rastlamıştır. Bu süre içinde yalnız Dünya Savaşı’ ndaki düşmanlarımızla değil, Alman Askeri Kurulunun etkisini azaltmak için çalışanlarla da sürekli mücadele etmek şeklinde olmuştur. Bu nedenle, bu zor zamanlarda özveri ve bağlılık göstererek […]

Tarih Kitaplığı

Bir Hilal Uğruna…

tarihinde yayınlandı

Anlatacaklarım ne bir hikaye ne de bir masal, İçerisinde kısacık da olsa mutlu yaşanmışlıkların olduğunu tahmin ettiğim, ancak acı dolu hayatında kaybettiklerinin hatırasına saklanmış bir ömrün, bendeki izleri sadece… Ankara’ nın Altındağ semtinde geçti çocukluğum, o tarihte Anadolu’ nun farklı yerlerinden gelip yerleşen insanlar yaşıyordu bu semtte, işte biz de ailece Ankara’ ya geldiğimizde onlar […]

Tarih Kitaplığı

Kadim Uygarlığın kaybolan Torunları, Türkler.

tarihinde yayınlandı

Türklerin sekizinci yüzyıldan itibaren Müslümanlığı kabulü ile birlikte ilk sosyal sınıflar da bu tarihte oluşmaya başlar. Aslında daha önce Türklerde bulunmayan zümre ve sınıf farklılıkları o kadar belirginleşir ki, tıpkı Araplarda olduğu gibi ilerleyen dönemlerde kurdukları devletlere, devleti kuranlar kendi adını vermeye başlarlar. Selçuklu devleti kurucusu Selçuk, Otmanlı devleti kurucusu Otman, Timur devleti kurucusu Timur, […]

Tarih Kitaplığı

Anadolu’yu anlatan şehir İLİON ve bu şehrin efsanesi TROYA

tarihinde yayınlandı

Tarihini 1870 de hazine avcısı schliemann ile başlayan kazılarla öğrendiğimiz, ancak M.Ö. 3000’ de kurulmuş Antik Anadolu medeniyetinin ilk Türk site devletlerinden TROYA. Bilinenin aksine Troya’nın bir şehrin adı değil yaklaşık 12 şehirden oluşan bir devletin adı olduğu, Homeros’un bize aktardıklarından anlaşılmakta. Troya kralı Tros’ un oğlu İlios babasından izin alarak Çanakkale boğazının girişine ileride […]

Tarih Kitaplığı

Turan…

tarihinde yayınlandı

Milattan, yaklaşık 20 Bin yıl kadar önce Ural-Altay dağları bölgesinde, ( Brekisefal – Alpin ) Beyaz ırk ile ( Mezosefal – Amerind ) Koyu tenli ırk birlikte yaşamaya, kaynaşmaya başlar ve 18-16 bin arasında aynı bölgede bu iki ırkın dışında ama her ikisinin de ayrı ayrı özelliklerini taşıyan yeni bir ırk ortaya çıkar . Bu […]

Tarih Kitaplığı

Ankara

tarihinde yayınlandı

Milli mücadelenin ilk yıllarında, bozkırın ortasında Osmanlı’nın unuttuğu sahipsiz çorak ve dağlık arazi üzerinde,  Türklerin Anadolu’ya Malazgirt’ le yeniden girdikleri dönemde kurulan Ankara Devletine başkentlik yapmış,  fakat sonradan yalnızlığa terk edilmiş kendi halinde, ticari güzergahlarla uzaktan yakından alakası olmayan küçük bir Anadolu şehri görünümünde, Her bakımdan çökmüş Dünya imparatorluğunun küllerini yeniden alevlendirerek bir dirilişin, top […]

Tarih Kitaplığı

Osmanlı İmparatorluğunun Yıkılışı!

tarihinde yayınlandı

II.Abdulhamit (1842-1918 ) 34.Osmanlı padişahı İktidarda kalış süresi 33yıl Tahta çıkışı ve Birinci Meşrutiyet (1876) Amcası Abdülaziz’in 1876’da tahttan indirilmesi ve Mithatpaşa tarafından öldürtülmesi, ağabeyi V. Murat‘ın tahta çıkarıldıktan üç ay sonra ruhsal çöküntü geçirdiği iddiasıyla tahttan indirilerek Çırağan Sarayı‘na hapsedilmesi sonrasında 31 Ağustos 1876’da padişah ilan edildi ve 7 Eylül günü Eyüp‘te kılıç kuşandı , ağabeyinin yerine tahta […]

Tarih Kitaplığı

Ahi Evren yada Hace Nasîrü’d Din Ebü’l Hakayık Mahmud bin Ahmed el-Hoyî veya Nasreddin Hoca

tarihinde yayınlandı

I.Bölüm Bu konuyu ele almadan önce Moğolların Anadolu’yu işgal etmelerinin seyrini kısaca gözden geçirmek gerekmektedir ki. Böylece Anadolunun Türk yurdu olmasını sağlayanlardan biri olan bu önemli kişiliği tarihi bağlamıyla anlatmak mümkün olabilsin. Moğollar 1242 yılında, Erzurum ve Erzincan üzerinden Anadolu’ya geldiklerinde. bir Moğol öncü birliği Anadolu içlerine girerek önlerine gelen şehirleri yağmalama hareketine girişir. Bu […]

Tarih Kitaplığı

Anadolu’nun 3 devleti ve 3 Fetreti

tarihinde yayınlandı

Anadolu Selçuklu Devleti 1075 yılında Anadolu Selçuklu devletini kuran Kutalmış oğlu Süleyman Şah, Büyük Selçuklu hükümdarı Melik Şah’ın kumandanı Tutuş ’la 1086 yılında Halep yakınlarında Fırat nehri kıyısında karşı karşıya gelmiş, bu savaşta ordusu tarafından ihanete uğrayan ve yenilen Süleyman Şah, savaş alanını terk etmek için girdiği Fırat nehrinde boğularak hayatını kaybetmiş ve Türk geleneğine […]

Tarih Kitaplığı

Bilinmeyen yönleriyle Osmanlı…

tarihinde yayınlandı

Otman (Osmanlı) Devletinin Kurucusu Otman (Osman) Bey’in babası (Er) Tuğrul Bey’in adı bilindiği üzere Ertuğrul değil yalnızca Tuğrul olup Er onun kişiliğine mahsus Sıfattır. Şöyle ki; Öz Türkçe isimler arasında OSMAN ve ERTUĞRUL isimleri bulunmamaktadır. OTMAN (Öz Türkçe isim) Ailenin en küçük oğlu  , Ocağın ateşini yakıp ısıtacak ve devamlılığı sağlayacak olan, Çok eskilerden beri […]

Tarih Kitaplığı

İlginç Tesadüfler!

tarihinde yayınlandı

Moğol hakanı olan Cengiz Han’ın Türk hükümdarı olarak , Timur Türk Devleti hakanı Timurlenk’in ise Moğol hükümdarı olarak tanıtılması , ETRUSK’ler tarafından kurulan ROMA İimparatorluğunun simgesi  Çift Başlı Kartal ile SELÇUKLU Devletinin simgesi Çift Başlı Kartal arasındaki benzerliğin , (M.Ö.3200-M.Ö.2000) arasında yeryüzünde bilinen ilk medeniyeti kuran (Ön TÜRK) SÜMER’lerin de simgesi olması , Mısır’daki piramidlerden […]

Tarih Kitaplığı

Anakale’nin Mehmed’leri

tarihinde yayınlandı

Anakale’nin Mehmed ‘leri I.Mehmed , Babası Yıldırım Bayezid ‘in 1402 Ankara savaşında Timur’a yenilerek tutsak edilmesiyle Fiilen yıkılan Osmanlı Devletini , 11 yıl sonra 1413 yılında Yeniden kurarak Anakale Türklerini birleştiren ilk Mehmed olmuştu, Babası II.Murad ‘dan Sancağı Devir alan I.Mehmed ‘in Torunu II. Mehmed ise tam 40 yıl sonra 1453 ‘de Istanbul’u Türk şehri […]